HT-stoker er specialister i installation af træpillefyr. De mest populære fyr er Black Star, RTB, Jøma og HDG.

Kontakt Henrik Tærsker 23614013 - mail@ht-stoker.dk

Når du fyrer med træpiller udvikles mindre end 1 gram røg i timen. Med et så lav CO2-fodaftryk, bliver træpillefyr ikke taget med i klimaregnskabet. Træpiller er genbrugt affaldstræ og ved at brænde dem, holder vi træmasse ude af lossepladserne. Træpiller frigiver ca. 17,5 gram CO2 per kilowattime.

 

Blackstar træpillefyr er et moderne fyr med mange fordele. Det har blandt andet automatisk trinløs modulering, autoberegnings program og ekstra udstyr til brænderen: Røgtemperatur, iltstyring og ude temperatur føler, som minimerer varme tabet på anlægget om sommeren. Fyret har også en varmtvands beholder temperatur føler (3 vejs ventil), som giver mulighed for at prioriterer det varme vand og have 2 forskellige temperaturer på det varme vand, så at huset ikke tilføres varme, men der produceres varmt vand. Blackstar skal du rense en gang om måneden og tømme aske skuffen.
Kontakt Henrik Tærsker 23614013 - mail@ht-stoker.dk

 

RTB (Ready To Burn) træpillefyr har trykluft rens af kedlen, fyret komprimerer asken i skuffen og det en meget effektiv kedel. Der er stort set ingen pasning med RTB udover at sørge for træpiller i siloen samt tømme askeskuffen for hver 2-3.000 kg træpiller. RTB skal renses en gang om året.

RTB har inkluderet: Røgtemperatur føler, kompressor rens kit og ”low noise” kompressor. Ekstraudstyr er blandt andet: Udvidelse print, ilt styring m. kit, ilt Styring kit, varmtvandsbeholder kit med 2 eller 3 vejs motorventil, solvarme styring, ekstern temperatur føler, Lambda sensor til udvidelses print, flow måler kit, afstands måler til silo, røgsuger, RPM kan styres, vejr kompenserings kit, trådløs termostat og internet opkobling. Styringen kan opdateres automatisk fra internettet og drift data findes på www.stokercloud.dk.
Kontakt Henrik Tærsker 23614013 - mail@ht-stoker.dkJØMA opsættes til at løse netop dine behov, f.eks. med og uden omrører til fyring med træflis, og alle anlæg er meget enkle at betjene. Jøma har et integreret brændstofmagasin på 400-750 liter alt efter valgt specifikation. Fyrets komponenter har en lang levetid og sammen med effektiv forbrændingsprocess sikrer vi en lang levetid og formindsker risikoen for driftsudfald.
Kontakt Henrik Tærsker 23614013 - mail@ht-stoker.dk


 

HDG Compact 25-80 fyrer med flis, spåner og træpiller. Det fuldautomatiske fyringsanlæg anvendes i landbruget, industrien og i større beboelses-ejendomme. Anlægget er yderst fleksibelt ved forprogrammering af kedelstyringen til flere typer brændsel og HDG kedler kan kombineres flere typer silo-udtagssystemer og meget tilbehør, bla. varmestyring. Forbrændings og reguleringsteknik-enheder, Compatronic og Hydronic, sikrer en stabil og emissionsfattig forbrænding og støbejerns-cellesluse og stoker gør fyret sikkert mod nedbrud. Driften kan fjern-overvåges bla. via SMS. Aktuelle driftsdata kan udlæses og styringsparametrene ændres og justeres over internettet.
Kontakt Henrik Tærsker 23614013 - mail@ht-stoker.dk

 

 

Internet opkobling: Styringen kan opdateres automatisk fra internettet og drift data findes på www.stokercloud.dk.

Kontakt Henrik Tærsker 23614013 - mail@ht-stoker.dk

 Created by ravenseyemedia.com
LIKE our Facebook PAGE and get the news about film releases, good offers, courses and share experiences working with media and IT.