HDG Træpillefyr HT Stoker

HDG industrifyr

Download PDF


Professionelt - Miljørigtigt - økonomisk
Det fuldautomatiske fyringsanlæg anvendes i landbruget, industrien og i større beboelsesejendomme. Det er et professionelt fyr (industrianlæg) til større varmebehov.

Hvem vil ikke gerne spare 50% på varmeregningen - måske endnu mere ? Prisen på olie stiger og stiger, det samme gør dine varmeudgifter. Ved at installere et træpillefyr, kan en halvering af varmeudgiften nemt opnås. Med et almindeligt varmeforbrug er træpillefyret tilbagebetalt på ganske få år.

HDG Compact 25 > 80 og 100 > 250 fyrer med is, spåner og træpiller.

HDG compact
HDG Compact 25 > 80 og 100 > 250 er fuldautomatiske fyringsanlæg til forbrænding af is og spåner med op til 45 % relativ fugtighed samt træpiller. Anlæggene fra 25 til 80 kW er velegnede til anvendelse i landbruget, industrien, større beboelsesejendomme og andre steder med behov for opvarmning af op til 4000 m2 .

HDG's Compact kedler kan kombineres med forskellige typer silo udtags-systemer, varmestyringer, udstyr til fyldning af siloer o.s.v.Et velfungerende varmesystem er således en kæde af funktioner, der alle skal fungere optimalt for at sikre en stabil og økonomisk attraktiv drift. Kedelstyringen kan forprogrammeres til ere typer brændsel, hvilket giver en høj eksibilitet. Compact anlæggenes selektive forbrændings og reguleringsteknik-enheder Compatronic og Hydronic sikrer en stabil og emissionsfattig forbrænding samt komfortabel og problemløs opvarmning. Tilførslen af brændsel via den særdeles robuste støbejerns-cellesluse og stoker giver en meget høj sikkerhed mod nedbrud - selv ved forekomsten af større fremmedlegemer i brændslet. Fyringsanlægget kan udvides med moduler til at ern-overvåge og kontrollere driften.

Den simpleste overvågning er via SMS. Ved hjælp af en PC og internetforbindelse kan alle anlægsfunktioner overvåges, aktuelle driftsdata udlæses og styringsparametrene ændres og justeres uanset hvor i verden, man bender sig.

Træpillefyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr Det starter og stopper selv afhængigt af varmeforbruget. Styringen er modulerende i 100 trin, som på mange gasfyr. Ydelsen tilpasses altid til det der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et oliefyr. El-tændingen og modulerende drift gør, at træpillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året.

Sikkerhed
Anlægget er yderst eksibelt ved forprogrammering af kedelstyringen til ere typer brændsel og HDG kedler kan kombineres ere typer silo-udtagssystemer og meget tilbehør, bla. varmestyring. Forbrændings og reguleringsteknik-enheder, Compatronic og Hydronic, sikrer en stabil og emissionsfattig forbrænding og støbejerns-cellesluse og stoker gør fyret sikkert mod nedbrud.

Vedligeholdelse
Nem og hurtig at rengøre. Alle rengøringsåbninger er store og let tilgængelige. Brændkammeret består af ildfaste materialer. De plane ader rengøres ganske enkelt fra forsiden. Rengøringsværktøjet medfølger ved levering. Fyringsanlæg fra HDG udmærker sig ved en lang levetid. HDG er udstyret med udskiftelige paneler i brændselsmagasinet. Disse paneler beskytter kedel-stålpladen mod høje temperaturer og får brændslet til at glide lettere af.

Co2 tilskud når du køber træpillefyr
På grund af træpillernes miljørigtige karakter kan du i de este tilfælde få et betydeligt beløb i Co2-tilskud ved udskiftning af din varmekilde til et NBE fyr. Når du vurderer på den reelle investering i vores træpillefyr – skal du derfor også få en beregning af tilskuddet som fratrækkes prisen eksklusive moms. Vores forhandlere har ofte samarbejde med energikonsulenter, der kan beregne dit tilskud meget præcist.

Håndværkerfradrag
Husk håndværkerfradrag ved tilslutning af pillefyr.

En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseekten, der opstår som en ubalance mellem forbrug og produktion af CO2. Ved forbrændingen af træpiller afgives der ikke mere CO2, end der tidligere er optaget under planternes vækst. Om træet rådner op i skoven eller du fyrer det af i et træpille fyr gør ingen forskel for miljøet, derfor er træpiller kendetegnet ved at være CO2-neutralt biobrændsel.
LIKE our Facebook PAGE and get the news about film releases, good offers, courses and share experiences working with media and IT.