JøMA træpillefyr

Download PDF

Robust anlæg til flere forskellige brændsler; korn, is, frugtsten m.m. Jøma holder i mange år. Det er et solidt fyr, som kræver nogen plads. Har husstanden et stort varmebehov, evt. også i flere bygninger, er fyret det rette valg.

JøMA STOKER 240 > 700
Fyr med Træpiller - Korn - Savsmuld - Flis - Rapspiller. JøMA fyret er velegnet til større ejendomme. Hvem vil ikke gerne spare 50% på varmeregningen - måske endnu mere ? Prisen på olie stiger og stiger, det samme gør dine varmeudgifter. Ved at installere et træpillefyr, kan en halvering af varmeudgiften nemt opnås. Med et almindeligt varmeforbrug er træpillefyret tilbagebetalt på ganske få år.

Inden man beslutter sig for valg af nyt fyringsanlæg, er det nogle ting man skal overveje. 1. Hvor meget plads har man til rådighed 2. Hvilket fyringsmateriale vil man gerne benytte 3. Hvor stort er opvarmningsbehovet.

Ved valg af et Jøma fyringsanlæg er man meget eksibel, både med hensyn til valg af brændsel og opvarmningsbehov. Anlægget er grundlæggende konstrueret til fyring med is, hvilket er det mest problematiske brændsel til en stoker. Brænderhovedet er udført i 50 mm. ildfast beton. Dette sikrer en temp. på ca. 1100 grader i hærden, så al forbrænding sker i hærden og det er kun selve ammen, der kommer ind i kedlen. Denne opbygning giver også mulighed for at håndfyre i kedlen, samtidig med, at stokeren kører, da der ikke er nogen brænderskål eller lignende der optager plads i kedlen.

De mange anvendelige brændselstyper (bla. Træpiller, Korn, Rapspiller, Savsmuld, Flis, Frugtsten) gør fyringen exibel og billig. Se brændværdierne (hvor meget varme får man ud af det) på www.ht-stoker.dk. Når der fyres med korn, er det vigtigt at man tilsætter 1-2 % kalk i kornet, da slaggen ellers bliver meget hård. Ligeledes skal kornet være tørt ( helst under 14 % vand ) for at få en god forbrænding Træpille fyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr Det starter og stopper selv afhængigt af varmeforbruget. Styringen er modulerende i 100 trin, som på mange gasfyr. Ydelsen tilpasses altid til det der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et oliefyr. El-tændingen og modulerende drift gør, at træpillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året.

Sikkerhed
Sikkerheden er meget høj ved træpillefyr; styringen overvåger løbende forbrændingen og lukker ned, hvis der sker fejl. Jøma stokeren er CE mærket i henhold til maskindirektivet 89/392 EFø og er konstrueret efter europæiske sikkerhedsstandarder. Såfremt låget åbnes ned i tanken, eller stokeren køres fra kedelen, vil maskinen afbrydes (der er ingen efterløb på roterende dele).

Vedligeholdelse
Al rengøring af kedlen sker fra fronten. Kedlens udformning, let adgang til røg kammer, udtagelige røg-vendere samt stor askeskue gør rengøring til en nem og hurtig opgave.

Co2 tilskud når du køber træpillefyr
På grund af træpillernes miljørigtige karakter kan du i de este tilfælde få et betydeligt beløb i Co2-tilskud ved udskiftning af din varmekilde til et NBE fyr.

Håndværkerfradrag
Husk håndværkerfradrag ved tilslutning af pillefyr.

Dansk - Miljørigtigt - økonomisk
En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseekten, der opstår som en ubalance mellem forbrug og produktion af CO2. Ved forbrændingen af træpiller afgives der ikke mere CO2, end der tidligere er optaget under planternes vækst. Om træet rådner op i skoven eller du fyrer det af i et træpille fyr gør ingen forskel for miljøet, derfor er træpiller kendetegnet ved at være CO2-neutralt biobrændsel.
LIKE our Facebook PAGE and get the news about film releases, good offers, courses and share experiences working with media and IT.